Zamów nasz newsletter
ZAMAWIAM

Wyrażam zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42/501, kod pocztowy 00-695, (administrator danych) informacji o działaniach podejmowanych przez Fundację w ramach działalności statutowej oraz o możliwościach wsparcia Fundacji, a także na udostępnianie moich danych innym podmiotom. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

ok
x

Dziękujemy!

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy poparli projekt ustawy chroniącej wszystkie dzieci! Szczególnie dziękujemy osobom zbierającym podpisy! 458 103 osoby wsparły nasz projekt!

Co możesz zrobić? To proste!

  1. Wydrukuj formularz.
  2. Podpisz go.
  3. Zachęć znajomych do złożenia podpisów.
  4. Wypełniony formularz odeślij na adres:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

href="http://wybierajzycie.pl/files/formularz.pdf"

Czy Polska zapewni równą wobec prawa ochronę życia i zdrowia każdego dziecka, zarówno przed jak i po urodzeniu?

Koszmar aborcji, który w pełni ujawnił się w godzinnej agonii dziecka w stołecznym szpitalu, zasadnie oburza opinię publiczną i rodzi w nas chęć przeciwdziałania oczywistemu złu. Trzeba pamiętać, że potworna i bezgłośna śmierć dziecka w łonie matki, zadawana przez lekarza, a coraz częściej przez najbliższych korzystających z farmakologicznych środków aborcyjnych, jest równą tragedią jak głośne medialnie wydarzenia ostatnich dni.

Nadszedł czas, aby kierując się zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poszanowaniem dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka oraz konstytucyjnie poświadczonego prawa dziecka poczętego do ochrony życia i zdrowia, potwierdzić  równą ochronę prawa do życia dzieci, zarówno przed, jak i po urodzeniu.

Czytaj więcej...Wierzymy, że skierujemy Polskę ku pełnej realizacji konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia każdego człowieka, stosownie do skierowanych do Polaków słów Świętego Jana Pawła II – Przykazanie NIE ZABIJAJ zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych.

Ufamy, że ziści się niezrealizowana dotąd obietnica, zawarta w Deklaracji Praw Dziecka ONZ i Konwencji o prawach dziecka – Dziecko, ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.

Wierzymy, że w 1050-lecie Chrztu Polski oraz w 60-lecie Ślubów Jasnogórskich Polska uwolni się od polityki dyskryminacji dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju.

Wierzymy, za Świętym Janem Pawłem II, że można powstrzymać aborcję, o której encyklika Evangelium Vitae mówi, że wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia.

Chcemy, by duma z ustanowienia nowych standardów ochrony życia i zdrowia dzieci, nowych standardów praw człowieka, była udziałem każdej Polki i każdego Polaka. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w inicjatywie.

Tej wiosny wybierzemy życie i ocalimy tysiące istnień.

Wspierają inicjatywę

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa