Prof. Chazan oczyszczony z zarzutu

23.08.2016

Prof. Bogdan Chazan został oczyszczony z zarzutu przewinienia zawodowego. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postanowił umorzyć postępowanie wyjaśniające w sprawie wyrażonej przez prof. Bogdana Chazana odmowy przeprowadzenia aborcji u pacjentki szpitala im. Świętej Rodziny. Rzecznik uznał, że działanie prof. Bogdana Chazana, było zgodne z przepisami Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej. Z całą stanowczością uznał za czytelne i akceptowane stanowisko prof. Bogdana Chazana, że „sumienie człowieka jest niepodzielne”. Prof. Bogdan Chazan jest członkiem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.

Szczegóły sprawy znajdują się pod linkiem: http://www.ordoiuris.pl/naczelna-izba-lekarska-stanela-w-obronie-klauzuli-sumienia-lekarzy,3853,i.html

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa