Sejm rozpoczyna prace

22.08.2016

Złożony przez Komitet „Stop Aborcji” projekt ustawy gwarantującej prawną ochronę życia każdego dziecka, zarówno przed, jak i po, urodzeniu, został zarejestrowany jako druk sejmowy (nr 784) i skierowany do pierwszego czytania w komisji. Sejm zajmie się nim jesienią.

Przypominamy, że ponad 58% respondentów IRBIS poparło zawarty w projekcie „Stop Aborcji” postulat całkowitego zakazu aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli jest zagrożone. Sprzeciwiło się mu 30% Polaków. Pełna ochrona życia ludzkiego cieszy się najwyższym poparciem wśród najmłodszych respondentów. Większość Polaków sprzeciwia się także automatycznej bezkarności kobiet za przeprowadzenie aborcji. Broszura o projekcie Komitetu „Stop Aborcji”, wyjaśniającą wiele wątpliwości przedstawianych w debacie publicznej, jest dostępna pod linkiem:
http://www.ordoiuris.pl/files/OI%20broszura%20Stop%20aborcji_final_rozkladowki.pdf

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa