Należy zakazać wykonywania aborcji

19.07.2016

Poseł Rafał Wójcikowski zdecydowanie poparł nasz projekt. „Państwo Polskie powinno chronić przyrodzoną człowiekowi godność i prawa naturalne, przede wszystkim: życie od poczęcia do naturalnej śmierci, wolność, własność i prawo dziedziczenia wszystkich. Państwo Polskie musi ustawowo zagwarantować każdemu ochronę tych praw przed ich naruszeniem przez innych.” –  mówi dr Wójcikowski. „Należy zakazać dopuszczania przez władze publiczne wykonywania aborcji z wyjątkiem stanów wyższej konieczności, w których ciąża stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia kobiety.” – dodaje poseł. „Zdecydowanie sprzeciwiam się pozbawianiu życia chorych dzieci. Miarą każdej cywilizacji jest bowiem stosunek do osób słabszych i pokrzywdzonych przez los, a dobijanie osób chorych jest przejawem najbardziej zwyrodniałych form barbarzyństwa” – podkreśla i deklaruje chęć pracy nad projektem w Sejmie.

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa