Organizacje „broniące” praw człowieka chcą aborcji

12.07.2016

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Amnesty Inernational Polska postanowiły przyjrzeć się obywatelskiemu projektowi ustawy o ochronie życia i zakazie aborcji, przygotowanemu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. W opinii tych organizacji , jest on…UWAGA!!!… sprzeczny z międzynarodowymi standardami oraz rekomendacjami organów stojących na straży…. PRAW CZŁOWIEKA. SIC! W wydanych informacjach powtarzane są nieprawdziwe informacje o naszym projekcie. Przypisuje się nam „ingerencja w życie prywatne kobiet”, czy to, że „lekarze będą się obawiali przeprowadzać badań prenatalnych” itp. Nie odniesiono się w żaden sposób do istotnego problemu: w sytuacji, gdy aborcja uznawana jest za przestępstwo, określone osoby muszą ponosić odpowiedzialność za popełniony czyn. W przypadku lekarza, dokonującego aborcję, sprawa wydaje się bezdyskusyjna, zaś w przypadku matki, której dziecko zostało zabite, sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa