Prof. Chazan komentuje zmianę w zarządzeniu NFZ

22.06.2016

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu.

Znalazły się tam świadczenia jednostkowe takie jak: ”porada psychologiczna diagnostyczna, porada psychologiczna, porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna, wizyta/porada domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza lub psychologa, w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia psychologiczne, udzielanych na rzecz kobiet po 21. tygodniu ciąży z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu określonymi w wykazie rozpoznań wg ICD-10, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, oraz na rzecz tych kobiet do 6. tygodnia po porodzie (z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego udzielanego na rzecz rodziny (…) Powyższe świadczenia są rozliczane bezlimitowo”.

„To rzeczywiście dobra wiadomość.” – komentuje prof. Bogdan Chazan i dodaje: „Matki, które zdecydowały się na urodzenie ciężko chorego dziecka zamiast zabijać je przed urodzeniem otrzymają dodatkową bezpłatną pomoc lekarską i psychologiczną. Nie będzie żadnych limitów na udzielanie tej pomocy. Taka możliwość może wpłynąć na decyzje matek o losie ich dzieci. Porady mają być udzielane w ramach opieki koordynowanej. Może to ograniczyć ich dostępność. Zasady opieki koordynowanej, moim zadaniem to dobry pomysł, zostały oprotestowane przez środowisko pielęgniarek i położnych. O ile się orientuję, o pełnienie takiej opieki  mogą się ubiegać szpitale mające niski odsetek cięć cesarskich. Ograniczy to dostępność tej opieki. W województwie mazowieckim żaden szpital nie zgłosił chęci uczestniczenia w programie wdrażania takiej opieki. To wszystko może zaburzyć udzielanie w praktyce wsparcia dla kobiet w ciąży z chorym dzieckiem. Bardzo istotne znaczenie ma podejście medyków do tych kobiet czy ogólnie rzecz biorąc do opieki ginekologiczno – położniczej. Jest ono u przeważającej części antykoncepcyjno – aborcyjne.”

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa