Złożyliśmy w Sejmie 458103 podpisów!

05.07.2016
Pierwszy etap za nami! Tysiące kopert, setki tysięcy kart, setki pikiet, maili, telefonów i spotkań, tysiące kilometrów…. i na końcu 35 ciężkich pudeł w Sejmie! Ale to nie koniec, to pierwszy etap.
– Klamrą, którą można by spiąć i podsumować okres zbierania podpisów, jest wydarzenie, do którego doszło w warszawskim szpitalu – mówił Mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. –  W marcu tego roku zmarł tam Wiktorek – chłopiec urodzony żywo w toku aborcji, w 23. tygodniu, a więc w okresie, kiedy inne dzieci się ratuje. Takich przypadków każdego roku może być nawet około osiemdziesięciu. Chłopiec ten zachłysnął się własnym oddechem i umierał w cierpieniu. Nie udzielono mu opieki paliatywnej. Prawa pacjenta przynależne temu chłopcu zostały naruszone. Tymczasem kilka dni temu rzecznik praw pacjenta ogłosił, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami. Chcemy zmiany tego prawa i tych procedur. Są one nieludzkie i nie przystają do XXI wieku – podkreślał mec. Kwaśniewski. Przypomniał on orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził w latach 1997 i 2004, że prawna ochrona życia dzieci dotyczy również okresu prenatalnego. Prezes Ordo Iuris wskazał również na fakt, iż dwie trzecie państw  świata chroni życie w stopniu większym niż Polska. – XX wiek był stuleciem, w którym dehumanizowano całe grupy ludności, następnie pozbawiano je praw, by w końcu zdać na łaskę i niełaskę silniejszych. Czas od tego odejść. Czas na paradygmat myślenia o prawach człowieka obejmującego wszystkich, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Liczymy, że przyczyni się do tego nasza inicjatywa. Wiemy, że w każdym klubie parlamentarnym są wyrażane głosy poparcia dla niej. Chcemy, by wszyscy, choć w szczególności ci, którzy w swoim programie zawarli prawną ochronę życia, opowiedzieli się za nową ustawą. Tak, aby jeszcze w tym roku stała się ona obowiązującym prawem – podsumował.

powrót do aktualności

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa